2019 Yılı e-Serbest Meslek Makbuzu Tebliğ Kriterleri Nelerdir ?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmek için yayımlanan genel tebliği okuyunuz. Yayımlanan tebliğe göre; e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçiş için zorunluluk tarihi 1.1.2020 olarak yeniden açıklandı. e-Serbest Meslek Makbuzu zorunluluğu ve e-Serbest Meslek Makbuzu geçiş tarihleri hakkında hala kafalarda soru işaretleri mevcut. e-Serbest Meslek Makbuzu zorunluluk kapsamı ve geçiş tarihleri hakkında detaylı bilgi almanız için haberin tamamını okuyunuz..

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları:
Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, b) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİBPortalı aracılığıyla, c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler:
e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

  • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
  • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si,
  • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
  • Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).

** Dip not : **
Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler e-Serbest Meslek Makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir

e-Serbest Meslek Makbuzu Genel Tebliğinin tamamına ulaşmak için tıklayınız..

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın