Yükleniyor

Hızlı Raporlama

FATURATURKA ile hızlı ve pratik rapor alma hizmeti sunuyoruz

Kolay ve Anlaşılabilir

Kolay ve Hızlı kullanıma uygun bir Arayüz

Kolay Ulaşım

Muhasebe Fişlerinize Ait oluşturduğunuz raporlara dilediğinzi zaman ulaşabilirsiniz

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Muhasebe Fişlerinde Bulunması Gereken Bilgiler

e-Arşiv Faturalarınızı FaturaTurka arayüzü üzerinden Yönetebilirsiniz

Muhasebe fişi literatürde; muhasebe işlemlerinin yevmiye defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı ve yevmiye bilgilerini içeren fiş olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe işlemleri yevmiye defterine doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımı ile de kayıt yapılabilmektedir. Muhasebe fişi kullanılarak muhasebe ve defter kaydı süreçlerinin yürütüldüğü işletmelerde, işlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da yevmiye defterine kaydedilmektedir. Muhasebe fişlerine konu 2 muamelelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 219 uncu maddesinde yer alan hükümler uyarınca, en geç 45 gün içinde bu fişlerden yararlanılarak yevmiye defterine kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Muhasebe fişleri 3 ana türde sınıflandırılmaktadır:

  • Tahsil Fişi:
    İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir. Tahsil fişi, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tahsil fişi kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır.
  • Tediye (Ödeme) Fişi:
    İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır.
  • Tediye (Ödeme) Fişi:
    İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir. Tediye fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Bir başka ifadeyle tediye fişi kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır.

Muhasebe Fişlerinde Asgari Olarak Bulunması Zorunlu Bilgiler Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır

1 {{muhasebeMadde1}} {{muhasebeMadde2}}
2 {{muhasebeMadde3}} {{muhasebeMadde4}}
3 {{muhasebeMadde5}} {{muhasebeMadde6}}
4 {{muhasebeMadde7}} {{muhasebeMadde8}}
5 {{muhasebeMadde9}} {{muhasebeMadde10}}
6 {{muhasebeMadde11}} {{muhasebeMadde12}}
7 {{muhasebeMadde13}} {{muhasebeMadde14}}
8 {{muhasebeMadde15}} {{muhasebeMadde16}}
9 {{muhasebeMadde17}}

Muhasebe FaturaTurka Muhasebe Fişi Rapor Alma Modülü

Muhasebe Fiş Hizmetine Geçiş Süreci
Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz