2019 Yılı e-Serbest Meslek Makbuzu Tebliğ Kapsam Kriterleri Nelerdir ?

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması hakkında yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Yayımlanan taslak tebliğe göre; e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçiş için zorunluluk tarihi 1.1.2020 olarak yeniden açıklandı.

Devamını Oku
e-Serbest Meslek Makbuzu
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. 01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.