Yükleniyor

Hızlı ve Pratik bir Portal Kullanımı

Kolay ve Pratik bir Portal Kullanımı ile Faturalarınızı Hızlı Bir Şekilde Gönderin

Yoğun Trafikte Maksimum Performans

Yoğun Gelen ve Giden Fatura Trafiklerinizi Kolayca ve Hızlı Yönetin

ERP Entegrasyon veya Portal Kullanım

İster Muhasebe Programınıza Entegre Olalım İster Portalimizden İrsaliyelerinizi Oluşturun

FaturaTurka E-İrsaliye Oluşturma Arayüzü

E-İrsaliyelerinizi FaturaTurka portalde ki Arayüzümüzden oluşturup gönderebilirsiniz.
FATURATURKA arayüzü sadece ve anlaşılabilir bir görünümle işlemlerinizin hazırlanmasına katkıda bulunuyor.

Muhasebe Programı Entegrasyonu haricinde portal üzerinden irsaliye oluşturmak, imzalamak ve göndermek için FaturaTurka arayüzünde ki "Yeni İrsaliye" modülünü kullanabilirsiniz

 • Çevre Dostu
 • Kesintisiz Müşteri Desteği
 • Güvenilir Yedekleme
 • Hızlı ve Pratik Entegrasyon
 • Kolay ve Anlaşılabilir Arayüz

e-İrsaliye ile Avantajlarınız

Maliyet Tasarrufu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın

Kolay Ulaşım

Kargo ve postalama işlemleri ile vakit kaybetmek yerine tek tıkla elektronik irsaliyelerinizi istediğiniz yere ulaştırın.

Kolay Entegrasyon

ERP Programlarınıza Entegre olalım İrsaliyelerinizi Daha Hızlı ve Pratik Gönderin

Daha Güvenli Veri

Kağıt evraktan dijital ortama irslaiyelerinizi taşıyarak verilerinizi daha güvenli bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

E-İrsaliyeyi Hangi Koşullarda ve Nasıl Kullanabilirsiniz ?

Tüm ERP ve yazılımlarla entegre olabilen FATURATURKA ile süreçlerinizi hızlandırmanın avantajını yaşayın ve fiyat performans farkını kendi gözlerinizle görün.

Kimler Kullanabilir ?

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
 • Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
 • Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • Ayrıca yukarıda belirtilen mükelleflerden (Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler dahil) , 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

E-İrsaliyeyi Avantajları Nelerdir?

Matbu İrsaliye hazırlamak zorunda olmadığınız için zamandan kazanacaksınız.
Kağıt İrsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman ve maliyeti minimuma indireceksiniz.
Kaybolma riski ve yeniden gönderim maliyetlerine katlanmayacaksınız.
E-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlayacaksınız.
E-İrsaliye ile 10 yıl süreyle Dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulacaksınız

Uygun Fiyat ?

E-İrsaliyeye geçiş ve diğer elektronik çözümlerimizi kullanmaya başlamadan önce bizimle iletişime geçerek avantajlı teklifler alabilirsiniz.

Teknik Destek

Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında sizlere çözüm odaklı anında teknik destek vermekteyiz.

e-İrsaliye Geçiş Süreci
Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz